Komple məhsul yığımları edirik. PCBA-nın plastik qapaqlara yığılması ən tipik prosesdir.

PCB montajı kimi, evdə plastik qəliblər / enjeksiyon hissələri istehsal edirik. Bu, keyfiyyətə nəzarət, çatdırılma və maliyyət baxımından müştərimizə böyük üstünlük verir.

Plastik kalıp / enjeksiyonlarda dərin biliklərə sahib olmaq, Fumax-ı digər təmiz PCB montaj fabrikindən fərqləndirir. Müştərilər hazır məhsullar üçün Fumax-dan tam açar həllini almaqdan məmnunluq duyurlar. Fumax ilə işləmək əvvəldən hazır məhsula qədər asanlaşır.

İşlədiyimiz ən tipik Plastik material ABS, PC, PC / ABS, PP, Neylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE və s.

Aşağıda PCB lövhələr, plastiklər, tellər, bağlayıcılar, proqramlaşdırma, testlər, paketlər ... və s.-dən ibarət olan məhsulun satışa hazır olan son məhsuluna qədər olan bir iş nümunəsi verilmişdir. 

Plasitic box1
Plasitic box2

Ümumi istehsal axını

Addım nömrəsi

İstehsal addımı

Test / yoxlama addımı

1

 

Gələn yoxlama

2

 

AR9331 yaddaş proqramı

3

SMD montajı

SMD montaj yoxlaması

4

Çuxur montajı vasitəsilə

AR7420 yaddaş proqramlaşdırma

   

PCBA testi

   

Vizual müayinə

5

Mexaniki yığma

Vizual müayinə

6

 

Yandırmaq

7

 

Hipot testi

8

 

Performans PLC testi

9

Etiketlər çap olunur

Vizual müayinə

10

 

FAL test skamyası

11

Qablaşdırma

Çıxış nəzarəti

12

 

Xarici yoxlama

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

1. FORMALİZM

1.1 Qısaltmalar

AD Tətbiq olunan sənəd
AC Alternativ cərəyan
APP Tətbiq
AOI Avtomatik Optik Yoxlama
AQL Qəbul olunan keyfiyyət həddi
AUX Köməkçi
BOM Material hesabatı
COTS Rəfdən kənar ticarət
KT Cari Transformator
CPU Mərkəzi Prosessor Vahidi
DC Doğrudan cərəyan
DVT Dizayn Doğrulama Testi
ELE ELEKTRONİK
EMS Elektron İstehsalat Xidməti
ENIG Elektriksiz Nikel Daldırma Qızılı
ESD ElektroStatik Boşalma
FAL Son montaj xətti
IPC Elektron Sənayelerini Birləşdirən Birlik, əvvəllər Çaplı Dövrlər İnstitutu
LAN Yerli şəbəkə
LED İşıq elektrolüminesans diod
MEC Mexanik
MSL Nəmə həssas səviyyə
NA Heç biri tətbiq olunmur
PCB Printed Circuit Board
PLC PowerLine Əlaqə
PV PhotoVoltaic
QAL Kəmiyyət
RDOC İstinad Sənədi
REQ TƏLƏBLƏR
SMD Səthə quraşdırılmış cihaz
SOC Çipdə Sistem
SUC Əlavə Zəncir
WAN Geniş Şəbəkə

 

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

1.2 Kodlaşdırmalar

→   RDOC-XXX-NN kimi qeyd olunan sənədlər

"XXXX" olduğu yerlər: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC və ya TST, burada "NN" sənədin nömrəsidir.

→ Tələblər

REQ-XXX-NNNN olaraq qeyd edildi

"XXXX" olduğu yerlər: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC və ya TST

“NNNN” tələbin nömrəsidir

→   Alt iclaslar MLSH-MG3-NN olaraq siyahıya alınmışdır

"NN" alt məclisin nömrəsidir

1.3 Sənəd versiyasının idarə edilməsi

Alt iclaslar və sənədlər öz versiyalarını sənəddə qeyd etmişdir: FCM-0001-VVV

Firmwares sənədlərdə öz versiyalarını qeyd etmişdir: FCL-0001-VVV

“VVV” sənədin versiyası olduğu yerdə.

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

2 Kontekst və obyekt

Bu sənəd Smart Master G3 istehsal tələblərini təmin edir.

Bundan sonra "məhsul" olaraq təyin olunan Smart Master G3, bir neçə elementin elektronika və mexaniki hissələr kimi birləşdirilməsidir, lakin əsasən elektron bir sistem olaraq qalır. Buna görə Mylight Systems (MLS) məhsulun bütün istehsalını idarə etmək üçün Elektron İstehsalçı Xidməti (EMS) axtarır.

Bu sənəd bir subpodratçının məhsulun istehsalı ilə bağlı Mylight Systems-ə qlobal bir təklif verməsinə icazə verməlidir.

Bu sənədin məqsədi:

- Məhsulun istehsalı barədə texniki məlumatlar verin,

- Məhsulun uyğunluğunu təmin etmək üçün keyfiyyət tələbləri vermək,

- Məhsulun dəyərini və dərəcəsini təmin etmək üçün tədarük zənciri tələblərini verin.

EMS subpodratçısı bu sənədin 100% tələblərinə cavab verməlidir.

MLS razılaşması olmadan heç bir tələb dəyişdirilə bilməz.

Bəzi tələblər (“EMS dizaynı istənildi” kimi işarələnmə) subpodratçıdan keyfiyyətə nəzarət və ya qablaşdırma kimi bir texniki nöqtəyə cavab verməsini xahiş edir. Bu tələblər EMS subpodratçısının bir və ya bir neçə cavab təklif etməsi üçün açıq qalır. Daha sonra MLS cavabı təsdiqləyəcək.

MLS seçilmiş EMS subpodratçısı ilə birbaşa əlaqədə olmalıdır, lakin EMS subpodratçısı MLS təsdiqi ilə özünü digər subpodratçıları seçib idarə edə bilər.

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

3 Məclis parçalanma quruluşu

3.1 MG3-100A

Plasitic box3

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

4 Ümumi istehsal axını

Addım nömrəsi

İstehsal addımı

Test / yoxlama addımı

     

1

 

Gələn yoxlama

     

2

 

AR9331 yaddaş proqramı

     

3

SMD montajı

SMD montaj yoxlaması

     

4

Dəsmal montajı

AR7420 yaddaş proqramlaşdırma

   

PCBA testi

   

Vizual müayinə

     

5

Mexaniki yığma

Vizual müayinə

     

6

 

Yandırmaq

     

7

 

Hipot testi

     

8

 

Performans PLC testi

     

9

Etiketlər çap olunur

Vizual müayinə

     

10

 

FAL test skamyası

     

11

Qablaşdırma

Çıxış nəzarəti

     

12

 

Xarici yoxlama

 

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

5 Təchizat zənciri tələbləri

Təchizat zənciri sənədləri
İSTİFADƏ TƏSVİRİ
RDOC-SUC-1. PLD-0013-CT probu 100A
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 Qablaşdırma qolu
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Quraşdırma MG3 barədə bildiriş
RDOC-SUC-4. MG3 AR9331 kartının GEF-0003-Gerber faylı

REQ-SUC-0010: Cadency

Seçilmiş subpodratçı ayda 10K məhsul istehsal edə bilməlidir.

REQ-SUC-0020: Qablaşdırma

(EMS dizaynı istəndi)

Göndərmə qablaşdırması subpodratçının məsuliyyətindədir.

Göndərmə qablaşdırması məhsulların dəniz, hava və yollarla daşınmasına imkan verməlidir.

Göndərmə qablaşdırma təsviri MLS-ə verilməlidir.

Göndərmə qablaşdırmasına aşağıdakılar daxil edilməlidir (bax Şəkil 2):

- məhsul MG3

- 1 standart karton (nümunə: 163x135x105cm)

- Daxili karton qorumalar

- Mylight loqosu və fərqli məlumatları olan 1 cazibədar xarici qol (4 üz). RDOC-SUC-2-ə baxın.

- 3 CT zondu. RDOC-SUC-1-ə baxın

- 1 Ethernet kabeli: düz kabel, 3m, ROHS, 300V izolyasiya, Cat 5E və ya 6, CE, minimum 60 ° c

- 1 Texniki broşura RDOC-SUC-3

- Şəxsiyyət məlumatı olan 1 xarici etiket (mətn və barkod): İstinad, Seriya nömrəsi, PLC MAC ünvanı

- Mümkünsə plastik torbadan qorunma (müzakirə etmək üçün)

Finished Product4

Smart Master G3 üçün məhsul istehsal xüsusiyyətləri

Finished Product5

Şəkil 2. Qablaşdırma nümunəsi

REQ-SUC-0022: Böyük qablaşdırma növü

(EMS dizaynı istəndi)

Alt podratçı, daha böyük paketlərin içərisinə çatdırılma vahidi paketlərinin necə verildiyini verməlidir.

Maksimum vahid paketi 2 böyük bir karton içərisində 25 ədəddir.

Hər vahidin identifikasiya məlumatları (QR kodu ilə) hər bir böyük paketdə xarici etiket ilə görünməlidir.

REQ-SUC-0030: PCB təchizatı

Subpodratçı PCB təmin edə və ya istehsal edə bilməlidir.

REQ-SUC-0040: Mexaniki təchizatı

Subpodratçı plastik korpus və bütün mexaniki hissələri tədarük edə və ya istehsal edə bilməlidir.

REQ-SUC-0050: Elektron komponent təchizatı

Subpodratçı bütün elektron komponentlərini təmin edə bilməlidir.

REQ-SUC-0060: Pasif komponent seçimi

Maliyyəti və lojistik metodunu optimallaşdırmaq üçün subpodratçı RDOC-ELEC-3-də “ümumi” olaraq göstərilən bütün passiv komponentlər üçün istifadə olunan istinadları təklif edə bilər. Pasif komponentlər RDOC-ELEC-3 təsvir sütununa uyğun olmalıdır.

Bütün seçilmiş komponentlər MLS tərəfindən təsdiqlənməlidir.

REQ-SUC-0070: Qlobal xərc

Məhsulun obyektiv EXW dəyəri xüsusi bir sənəddə göstərilməlidir və hər il yenidən nəzərdən keçirilə bilər.

REQ-SUC-0071: ətraflı qiymət

(EMS dizaynı istəndi)

Maliyet minimum ilə izah edilməlidir:

- Hər bir elektron montajın BOM, mexaniki hissələri

- Məclislər

- Testlər

- Qablaşdırma

- Struktur xərclər

- Haşiyə

- Ekspedisiya

- Sənayeləşmə xərcləri: dəzgahlar, alətlər, proses, seriyadan əvvəl…

REQ-SUC-0080: İstehsal sənədlərinin qəbulu

İstehsal faylı əvvəlcədən seriyadan və kütləvi istehsaldan əvvəl MLS tərəfindən tam şəkildə tamamlanmalı və qəbul edilməlidir.

REQ-SUC-0090: İstehsal faylı dəyişir

İstehsal sənədindəki hər hansı bir dəyişiklik MLS tərəfindən bildirilməli və qəbul edilməlidir.

REQ-SUC-0100: Pilot qaçışı ixtisası

Kütləvi istehsala başlamazdan əvvəl 200 məhsuldan ibarət bir seriya qabağı ixtisas tələb olunur.

Bu pilot qaçış zamanı tapılmış səhvlər və problemlər MLS-ə bildirilməlidir.

REQ-SUC-0101: Seriyadan əvvəl etibarlılıq testi

(EMS dizaynı istəndi)

Pilot istehsaldan sonra etibarlılıq testləri və ya Dizayn Doğrulama Testi (DVT) minimum ilə aparılmalıdır:

- Sürətli temperatur dövrləri -20 ° C / + 60 ° C

- PLC performans testləri

- Daxili temperatur yoxlanışları

- Titrəmə

- Testi buraxın

- Tam funksionallıq testləri

- Düymələr stres testləri

- Uzun müddət yanmaq

- Soyuq / isti başlanğıc

- Rütubət başlayır

- Güc dövrləri

- Xüsusi konnektorların empedansının yoxlanılması

- ...

Ətraflı test proseduru subpodratçı tərəfindən veriləcək və MLS tərəfindən qəbul edilməlidir.

Bütün uğursuz testlər MLS-ə bildirilməlidir.

REQ-SUC-0110: İstehsal sifarişi

Bütün istehsal sifarişləri aşağıdakı məlumatlarla həyata keçiriləcəkdir:

- İstədiyiniz məhsulun arayışı

- Məhsul miqdarı

- Qablaşdırma tərifi

- Qiymət

- Donanım versiyası faylı

- Firmware versiyaları faylı

- Fərdiləşdirmə faylı (MAC ünvanı və seriya nömrələri ilə)

Bu məlumatlardan hər hansı biri qaçırılsa və ya aydın deyilsə, EMS istehsalı başlamamalıdır.

6 Keyfiyyət tələbləri

REQ-QUAL-0010: Anbar

PCB, elektron komponentlər və elektron birləşmələr rütubətdə və temperatur nəzarətli otaqda saxlanmalıdır:

- Nisbi rütubət 10% -dən aşağı

- 20 ° C ilə 25 ° C arasında olan istilik.

Subpodratçıda bir MSL nəzarət proseduru olmalıdır və onu MLS-ə verməlidir.

REQ-QUAL-0020: MSL

BOM-da müəyyən edilmiş PCB və bir neçə komponent MSL prosedurlarına tabedir.

Subpodratçıda bir MSL nəzarət proseduru olmalıdır və onu MLS-ə verməlidir.

REQ-QUAL-0030: RoHS / Reach

Məhsul RoHS uyğunluğu olmalıdır.

Subpodratçı məhsulda istifadə olunan hər hansı bir maddə barədə MLS-yə məlumat verməlidir.

Məsələn, subpodratçı MLS-yə hansı yapışqan / lehim / təmizləyicinin istifadə edildiyini bildirməlidir.

REQ-QUAL-0050: Taşeron keyfiyyəti

Subpodratçı ISO9001 sertifikatına sahib olmalıdır.

Subpodratçı ISO9001 sertifikatını verməlidir.

REQ-QUAL-0051: Subpodratçı keyfiyyəti 2

Subpodratçı digər subpodratçılarla işləyirsə, onlar da ISO9001 sertifikatına sahib olmalıdırlar.

REQ-QUAL-0060: ESD

Bütün elektron komponentlər və elektron lövhələr ESD qorunması ilə idarə olunmalıdır.

REQ-QUAL-0070: Təmizlik

(EMS dizaynı istəndi)

Elektron lövhələr lazım olduqda təmizlənməlidir.

Təmizləmə transformatorlar, bağlayıcılar, işarələr, düymələr, induktorlar kimi həssas hissələrə zərər verməməlidir ...

Subpodratçı MLS-yə təmizləmə prosedurunu verməlidir.

REQ-QUAL-0080: Gələn yoxlama

(EMS dizaynı istəndi)

Bütün elektron komponentlər və PCB partiyaları AQL limitləri ilə daxil olan bir yoxlamaya sahib olmalıdır.

Mexanik hissələr, xarici mənbəyə verildiyi təqdirdə, AQL limitləri ilə daxil olan bir yoxlama ölçüsünə sahib olmalıdır.

Alt podratçı AQL limitləri daxil olmaqla daxil olan nəzarət prosedurlarını MLS-ə verməlidir.

REQ-QUAL-0090: Çıxış nəzarəti

(EMS dizaynı istəndi)

Məhsul minimum nümunə yoxlamaları və AQL limitləri ilə çıxış nəzarətinə sahib olmalıdır.

Subpodratçı MLS-ə AQL limitləri daxil olmaqla giriş nəzarəti prosedurlarını verməlidir.

REQ-QAL-0100: Rədd edilmiş məhsulların saxlanması

Bir testdən və ya nəzarətdən keçməyən hər bir məhsul, hansı testdən asılı olmayaraq, keyfiyyət araşdırması üçün MLS subpodratçısı tərəfindən saxlanılmalıdır.

REQ-QAL-0101: Rədd edilmiş məhsullar barədə məlumat

Rədd edilmiş məhsullar yarada biləcək hər hansı bir hadisə barədə MLS məlumatlandırılmalıdır.

Rədd edilmiş məhsulların sayı və ya hər hansı partiyalar barədə MLS məlumatlandırılmalıdır.

REQ-QAL-0110: İstehsal keyfiyyətinə dair hesabat

EMS subpodratçısı hər istehsal partiyası üçün MLS-ə sınaq və ya nəzarət mərhələsində rədd edilmiş məhsulların miqdarını bildirməlidir.

REQ-QUAL-0120: İzlənilə bilər

Bütün nəzarətlər, testlər və yoxlamalar saxlanmalı və tarixlənməlidir.

Partiyalar aydın şəkildə müəyyənləşdirilməli və ayrılmalıdır.

Məhsullarda istifadə olunan istinadlar izlənilə bilən olmalıdır (dəqiq istinad və toplu).

İstinaddakı hər hansı bir dəyişiklik tətbiq olunmadan əvvəl MLS-ə bildirilməlidir.

REQ-QUAL-0130: Qlobal rədd

Subpodratçıya görə rədd 2 ildən az müddətdə 3% -dən çox olarsa, MLS tam bir partiyanı qaytara bilər.

REQ-QUAL-0140: Audit / xarici yoxlama

MLS-yə ildə ən azı 2 dəfə və ya hər hansı bir istehsal partiyası üçün keyfiyyət hesabatları soruşmaq və yoxlama testləri aparmaq üçün subpodratçını (öz subpodratçıları da daxil olmaqla) ziyarət etməyə icazə verilir. MLS üçüncü bir şirkət tərəfindən təmsil oluna bilər.

REQ-QUAL-0150: Vizual yoxlamalar

(EMS dizaynı istəndi)

Məhsulun ümumi istehsal axını içərisində göstərilən bəzi vizual yoxlamalar var.

Bu yoxlama:

- Rəsmlərin yoxlanılması

- Düzgün iclasları yoxlayın

- Etiketlərin / stikerlərin yoxlanılması

- Cızıqların yoxlanılması və ya hər hansı bir vizual defolt

- Lehim möhkəmləndirilməsi

- Qoruyucuların ətrafında istilik azaldığını yoxlayın

- Kabellərin istiqamətlərini yoxlayın

- Yapışqaların yoxlanılması

- Əriyən nöqtələrin yoxlanılması

Subpodratçı MLS-ə AQL limitləri daxil olmaqla vizual yoxlama prosedurlarını verməlidir.

REQ-QUAL-0160: Ümumi istehsal axını

Ümumi istehsal axınının hər addımının sırasına hörmət edilməlidir.

Hər hansı bir səbəbdən, məsələn, dəyişdirilə bilərsə, bir addım yenidən edilməli, sonrakı bütün addımlar da yenidən Hipot testi və FAL testi edilməlidir.

7 PCB ehtiyacları

Məhsul üç fərqli PCB-dən ibarətdir

PCB sənədləri
İSTİFADƏ TƏSVİRİ
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Çap olunmuş lövhələrin qəbul edilməsi
RDOC-PCB-2. MG3 ana kartının GEF-0001-Gerber faylı
RDOC-PCB-3. MG3 AR7420 lövhəsinin GEF-0002-Gerber faylı
RDOC-PCB-4. MG3 AR9331 kartının GEF-0003-Gerber faylı
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Yanğın təhlükəsi testi - Bölmə 11-10: Test alovları - 50 W üfüqi və şaquli alov test üsulları

REQ-PCB-0010: PCB xüsusiyyətləri

(EMS dizaynı istəndi)

Aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə hörmət edilməlidir

Xüsusiyyətlər Dəyərlər
Qatların sayı 4
Xarici mis qalınlığı 35µm / 1oz dəq
PCB-lərin ölçüsü 840x840x1.6mm (ana kart), 348x326x1.2mm (AR7420 taxta),
  780x536x1mm (AR9331 lövhə)
Daxili mis qalınlığı 17µm / 0.5oz dəq
Minimum təcrid / marşrut genişliyi 100µm
Minimum lehim maskası 100µm
Diametr vasitəsilə minimum 250µm (mexaniki)
PCB materialı FR4
Arasında minimum qalınlıq 200µm
xarici mis təbəqələri  
İpək ekran Bəli yuxarı və aşağı, ağ rəng
Soldermask Bəli, yuxarıda və aşağıda yaşıl və hər şeydən əvvəl viyalar
Səthi bitirmə ENIG
Paneldəki PCB Bəli, tələbə görə tənzimlənə bilər
Doldurma yolu ilə Yox
Lehim maskası vasitəsilə Bəli
Materiallar ROHS / REACH /

REQ-PCB-0020: PCB testi

Şəbəkələrin izolyasiyası və keçiriciliyi 100% sınaqdan keçirilməlidir.

REQ-PCB-0030: PCB işarəsi

PCB-lərin işarələnməsinə yalnız xüsusi ərazidə icazə verilir.

PCB-lər PCB-nin arayışı, versiyası və istehsal tarixi ilə işarələnməlidir.

MLS istinadından istifadə edilməlidir.

REQ-PCB-0040: PCB istehsal sənədləri

RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4-ə baxın.

Diqqətli olun, REQ-PCB-0010-dakı xüsusiyyətlər əsas məlumatdır və hörmət edilməlidir.

REQ-PCB-0050: PCB keyfiyyəti

IPC-A-600 sinifindən sonra 1. Baxın RDOC-PCB-1.

REQ-PCB-0060: alovlanma

PCB-də istifadə olunan materiallar CEI 60695-11-10 de V-1 ilə uyğun olmalıdır. RDOC-PCB-5-ə baxın.

8 Elektron tələblər

3 elektron lövhə yığılmalıdır.

Elektron sənədlər
İSTİFADƏ Başlıq
RDOC-ELEC-1.  IPC-A-610 Elektron Məclislərin Qəbul Edilməsi
RDOC-ELEC-2. MG3 RDOC-un əsas kartının GEF-0001-Gerber faylı
ELEC-3. MG3 RDOC-un AR7420 lövhəsinin GEF-0002-Gerber faylı
ELEC-4. MG3 RDOC-un AR9331 kartının GEF-0003-Gerber faylı
ELEC-5. MG3 RDOC-ELEC-6 ana kartının BOM-0001-BOM.
BOM-0002 MG3 RDOC-ELEC-7 AR7420 kartının BOM faylı.
BOM-0003 MG3 AR9331 kartının BOM faylı
Finished Product6

Şəkil 3. Elektron yığılmış elektron lövhələrin nümunəsi

REQ-ELEC-0010: BOM

BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6 və RDOC-ELEC-7 hörmət edilməlidir.

REQ-ELEC-0020: SMD komponentlərinin yığılması:

SMD komponentləri avtomatik montaj xətti ilə yığılmalıdır.

RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0030: Delik komponentlərinin montajı:

Çuxurdan komponentlər seçici dalğa ilə və ya əllə quraşdırılmalıdır.

Qalıq sancaqlar 3 mm hündürlükdən aşağıda kəsilməlidir.

RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0040: Lehimləmə möhkəmlətməsi

Lehim möhkəmləndirilməsi rölin altında aparılmalıdır.

Finished Product7

Şəkil 4. Əsas lövhənin altındakı lehimləmə möhkəmlətməsi

REQ-ELEC-0050: İstilik daralır

Qoruyucuların (ana lövhədəki F2, F5, F6) həddindən artıq sıxlıq halında korpusun içərisinə vurulmaması üçün istilik büzülməsi olmalıdır.

Finished Product8

Şəkil 5. İstilik sigortaların ətrafında azalır

REQ-ELEC-0060: Kauçukdan qorunma

Kauçukdan qorunmağa ehtiyac yoxdur.

REQ-ELEC-0070: CT zond bağlayıcıları

Dişi CT sondası konnektorları aşağıdakı şəkildə göstərildiyi kimi ana lövhəyə əllə lehimlənməlidir.

Referans MLSH-MG3-21 konnektorundan istifadə edin.

Kabelin rənginə və istiqamətinə diqqət yetirin.

Finished Product9

Şəkil 6. CT sondaları bağlayıcılarının yığılması

REQ-ELEC-0071: CT probları bağlayıcıları yapışdırır

Titrəmədən / istehsaldan sui-istifadə etmədən qorumaq üçün CT sondaları konnektoruna yapışqan əlavə etmək lazımdır.

Aşağıdakı şəklə baxın.

Yapışqan referansı RDOC-ELEC-5 içərisindədir.

Finished Product10

Şəkil 7. CT sondaları bağlayıcılarına yapışqan

REQ-ELEC-0080: Tropikləşmə:

Tropikləşmə istənilmir.

REQ-ELEC-0090: Məclis AOI yoxlaması:

Taxtanın 100% -ində AOI yoxlaması olmalıdır (lehimləmə, istiqamətləndirmə və işarələmə).

Bütün lövhələr yoxlanılmalıdır.

Ətraflı AOI proqramı MLS-ə verilməlidir.

REQ-ELEC-0100: Pasif komponentlər nəzarəti:

Bütün passiv komponentlər ən azı insan vizual müayinəsi ilə PCB-də məlumat vermədən əvvəl yoxlanılmalıdır.

Ətraflı passiv komponentlərə nəzarət proseduru MLS-ə verilməlidir.

REQ-ELEC-0110: rentgen müayinəsi:

X-ray müayinəsi istənilmir, lakin SMD montaj prosesindəki hər hansı bir dəyişiklik üçün istilik dövrü və funksional testlər edilməlidir.

Hər istehsal testi üçün AQL limitləri ilə istilik dövrü testləri edilməlidir.

REQ-ELEC-0120: Yenidən işləmə:

Tam lövhələr xaricindəki bütün komponentlər üçün elektron lövhələrin əl ilə işlənməsinə icazə verilir: U21 / U22 (AR7420 lövhə), U3 / U1 / U11 (AR9331 lövhə).

Bütün komponentlər üçün avtomatik yenidən işlənməyə icazə verilir.

Bir məhsul son test dəzgahında uğursuz olduğu üçün yenidən işləmək üçün sökülürsə, yenidən Hipot testini və son testi etməlidir.

REQ-ELEC-0130: AR9331 lövhəsi ilə AR7420 lövhəsi arasında 8pinlik birləşdirici

J10 konnektorları AR9331 kartını və AR7420 kartını birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu montaj əl ilə edilməlidir.

İstifadədəki konnektorun referansı MLSH-MG3-23-dir.

Konnektorun 2 mm aralığına və hündürlüyü 11 mm-dir.

Finished Product11

Şəkil 8. Elektron lövhələr arasındakı kabellər və bağlayıcılar

REQ-ELEC-0140: Ana lövhə və AR9331 lövhə arasında 8pin bağlayıcı

J12 konnektorları ana kart və AR9331 lövhələrini birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu montaj əl ilə edilməlidir.

2 konnektorlu kabelin referansı

İstifadə olunan konnektorlar 2 mm aralığa malikdir və kabelin uzunluğu 50 mm-dir.

REQ-ELEC-0150: Ana lövhə ilə AR7420 lövhə arasındakı 2 sancaqlı bağlayıcı

JP1 konnektoru ana kartı AR7420 kartına bağlamaq üçün istifadə olunur. Bu montaj əl ilə edilməlidir.

2 konnektorlu kabelin referansı

Kabelin uzunluğu 50 mm-dir. Tellər bükülməli və istilik daralması ilə qorunmalı / sabitlənməlidir.

REQ-ELEC-0160: İstilik dağıdıcı qurğusu

AR7420 çipində heç bir istilik yayıcı istifadə edilməməlidir.

9 Mexaniki hissələrə tələblər

Mənzil sənədləri
İSTİFADƏ Başlıq
RDOC-MEC-1. PLG-0001-PLD, MG3-ün üst hissəsi
RDOC-MEC-2. PLG-0002-PLD, MG3-ün Əlavə Dibi
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD, MG3-un üst hissəsi
RDOC-MEC-4. MG3 düyməsinin 1-i PLD-0004-PLD
RDOC-MEC-5. MG3 düyməsinin 2-si PLD-0005-PLD
RDOC-MEC-6. PLG-0006-PLD of Slider of MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Yanğın təhlükəsi testi - Bölmə 11-10: Test alovları - 50 W yatay və
  şaquli alov test üsulları
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 ÖLÇÜM ÜÇÜN ELEKTRİK TƏHSİLİ ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLƏBLƏRİ,
  Nəzarət və laboratoriya istifadəsi - HİSSƏ 1: ÜMUMİ TƏLƏBLƏR
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Ölçmə, nəzarət üçün elektrik avadanlıqları üçün təhlükəsizlik tələbləri,
  və laboratoriya istifadəsi - Bölüm 1: Ümumi tələblər
RDOC-MEC-10. MG3-V3-ün BOM-0016-BOM faylı
   
RDOC-MEC-11. PLA-0004-MG3-V3 montaj rəsm
Finished Product12

Şəkil 9. MGE-nin partlamış görünüşü. RDOC-MEC-11 və RDOC-MEC-10-a baxın

9.1 hissələri

Mexanik korpus 6 plastik hissədən ibarətdir.

REQ-MEC-0010: Yanğına qarşı ümumi qoruma

(EMS dizaynı istəndi)

Plastik hissələr RDOC-MEC-8 ilə uyğun olmalıdır.

REQ-MEC-0020: Plastik hissələrin materialları alov gecikdirici olmalıdır (EMS dizaynı istəndi)

Plastik hissələr üçün istifadə olunan materiallar RDOC-MEC-7-yə görə V-2 və ya daha yüksək dərəcəli olmalıdır.

REQ- MEC-0030: Bağlayıcıların materialı alov gecikdirici olmalıdır (EMS dizaynı istəndi)

Bağlayıcı hissələr üçün istifadə olunan materiallar RDOC-MEC-7 uyğun olaraq V-2 dərəcəli və ya daha yaxşı olmalıdır.

REQ-MEC-0040: Mexaniklərin içərisindəki açıqlıqlar

Bunun xaricində çuxurları olmamalıdır:

- Bağlayıcılar (0,5 mm-dən az mexaniki boşluq olmalıdır)

- Fabrika sıfırlanması üçün delik (1.5mm)

- Ethernet konnektorlarının üzləri ətrafında temperaturun yayılması üçün deliklər (1,5 mm diametri minimum 4 mm aralığında) (aşağıdakı şəklə baxın).

Finished Product13

Şəkil 10. Xarici korpusdakı istilik yayılması üçün deliklərin nümunəsi

REQ-MEC-0050: Parçaların rəngi

Bütün plastik hissələr başqa tələblər olmadan ağ olmalıdır.

REQ-MEC-0060: Düymələrin rəngi

Düymələr MLS loqosunun eyni kölgəsi ilə mavi olmalıdır.

REQ-MEC-0070: Təsvirlər

Mənzil RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6 planlarına hörmət etməlidir

REQ-MEC-0080: enjeksiyon kalıbı və alətləri

(EMS dizaynı istəndi)

EMS plastik enjeksiyon üçün bütün prosesi idarə etməyə icazə verilir.

Plastik enjeksiyon giriş / çıxış işarələri məhsulun xaricindən görünməməlidir.

9.2 Mexaniki yığma

REQ-MEC-0090: İşıq boru yığımı

İşıq borusu ərimə nöqtələrində isti bir qaynaqdan istifadə edilməklə yığılmalıdır.

Xarici muhafaza əriyib ayrılmış ərimə nöqtələrinin dəliklərində görünməlidir.

Finished Product14

Şəkil 11. İsti qaynaqlı işıq borusu və düymələr birləşmələri

REQ-MEC-0100: Düymələr montajı

Düymələr ərimə nöqtələrində isti bir qaynaq istifadə edərək yığılmalıdır.

Xarici muhafaza əriyib ayrılmış ərimə nöqtələrinin dəliklərində görünməlidir.

REQ-MEC-0110: Üst qapağı vidalayın

AR9331 lövhəsini üst korpusa düzəltmək üçün 4 vida istifadə olunur. RDOC-MEC-11-ə baxın.

RDOC-MEC-10 içindəki istinad istifadə edilmişdir.

Sıxma torku 3.0 ilə 3.8 kqf.cm arasında olmalıdır.

REQ-MEC-0120: Alt montaj vidaları

Əsas lövhəni alt korpusa düzəltmək üçün 4 vida istifadə olunur. RDOC-MEC-11-ə baxın.

Eyni vintlər aralarındakı bağları düzəltmək üçün istifadə olunur.

RDOC-MEC-10 içindəki istinad istifadə edilmişdir.

Sıxma torku 5.0 ilə 6 kqf.sm arasında olmalıdır.

REQ-MEC-0130: CT prob konnektorunun korpusdan keçməsi

CT sondası konnektorunun nov divar hissəsi istənməyən məftil çəkilməsinə qarşı yaxşı hermetikliyə və yaxşı möhkəmliyə imkan vermək üçün çimmədən düzəldilməlidir.

Finished Product15

Şəkil 12. KT zondlarının divar divar hissələri

9.3 Xarici ekran

REQ-MEC-0140: Xarici ipək ekran

Silkscreen-in altındakı üst korpusda edilməlidir.

Finished Product16

Şəkil 13. Hörmət edilməli xarici ipək ekran rəsminə

REQ-MEC-0141: İpək ekranın rəngi

Silk ekranın rəngi mavi olmalıdır (düymələrdən eyni rəngdə) MLS loqosu xaricində qara olmalıdır.

9.4 Etiketlər

REQ-MEC-0150: Seriya nömrəsi barkod etiket ölçüsü

- Etiketin ölçüsü: 50mm * 10mm

- Mətn ölçüsü: 2 mm hündürlük

- Barkod ölçüsü: 40mm * 5mm

Finished Product17

Şəkil 14. Seriya nömrəsi barkod etiketinin nümunəsi

REQ-MEC-0151: Seriya nömrəsi barkod etiket mövqeyi

Xarici ipək ekran tələbinə baxın.

REQ-MEC-0152: Seriya nömrəsi barkod etiketinin rəngi

Seriya nömrəsi etiketinin barkod rəngi qara olmalıdır.

REQ-MEC-0153: Seriya nömrəsi barkod etiket materialları

(EMS dizaynı istəndi)

Seriya nömrəsi etiketi yapışdırılmalı və RDOC-MEC-9 uyğun olaraq məlumat itməməlidir.

REQ-MEC-0154: Seriya nömrəsi barkod etiket dəyəri

Seriya nömrəsi dəyəri MLS tərəfindən ya istehsal sifarişi (fərdiləşdirmə faylı) ilə, ya da xüsusi bir proqram vasitəsi ilə verilməlidir.

Seriya nömrəsinin hər bir simvolunun tərifinin altında:

M YY MM XXXXX P
Ustad 2019 il = 19 Ay = 12 dekabr Hər batcheach ayı üçün nümunə nömrəsi İstehsalçı İstinad

REQ-MEC-0160: Aktivasiya kodu barkod etiket ölçüsü

- Etiketin ölçüsü: 50mm * 10mm

- Mətn ölçüsü: 2 mm hündürlük

- Barkod ölçüsü: 40mm * 5mm

Finished Product18

Şəkil 15. Aktivasiya kodu barkod etiketinin nümunəsi

REQ-MEC-0161: Aktivasiya kodu barkod etiket mövqeyi

Xarici ipək ekran tələbinə baxın.

REQ-MEC-0162: Aktivasiya kodu barkod etiketinin rəngi

Aktivasiya kodu çubuğu etiket kodunun rəngi qara olmalıdır.

REQ-MEC-0163: Aktivasiya kodu barkod etiket materialları

(EMS dizaynı istəndi)

RDOC-MEC-9-a uyğun olaraq aktivasiya kodu etiketi yapışdırılmalı və məlumat itməməlidir.

REQ-MEC-0164: Seriya nömrəsi barkod etiket dəyəri

Aktivləşdirmə kodu dəyəri MLS tərəfindən ya istehsal sifarişi (fərdiləşdirmə faylı) ilə, ya da xüsusi bir proqram vasitəsi ilə verilməlidir.

REQ-MEC-0170: Əsas etiket ölçüsü

- Ölçü 48mm * 34mm

- Rəmzlər rəsmi dizaynla əvəz olunmalıdır. Minimun ölçüsü: 3mm. RDOC-MEC-9-a baxın.

- Mətn ölçüsü: minimum 1.5

Finished Product19

Şəkil 16. Əsas etiket nümunəsi

REQ-MEC-0171: Əsas etiket mövqeyi

Əsas etiket xüsusi otaqda MG3 tərəfində yerləşdirilməlidir.

Etiket etiket çıxarmadan korpusun açılmasına icazə verilməyəcək şəkildə üst və alt korpusun üstündə olmalıdır.

REQ-MEC-0172: Əsas etiket rəngi

Əsas etiket rəngi qara olmalıdır.

REQ-MEC-0173: Əsas etiket materialları

(EMS dizaynı istəndi)

RDOC-MEC-9, əsasən təhlükəsizlik loqosu, enerji təchizatı, Mylight-Systems adı və məhsul istinadına əsasən əsas etiket yapışdırılmalı və məlumatlar itməməlidir.

REQ-MEC-0174: Əsas etiket dəyərləri

Əsas etiket dəyərləri MLS tərəfindən ya istehsal sifarişi (fərdiləşdirmə faylı) ilə, ya da xüsusi bir proqram vasitəsi ilə verilməlidir.

Dəyərlər / mətn / logo / kitabə REQ-MEC-0170-dəki rəqəmə hörmət etməlidir.

9.5 CT probları

REQ-MEC-0190: CT prob dizaynı

(EMS dizaynı istəndi)

EMS-in MG3-ə qoşulmuş qadın kabeli, kişi kabeli də daxil olmaqla, özünün CT sondalı kabellərini dizayn etməsinə icazə verilir CT sondasına və uzatma kabelinə.

Bütün rəsmlər MLS-ə verilməlidir

REQ-MEC-0191: KT zond hissələrinin materialı alov gecikdirici olmalıdır (EMS dizaynı istəndi)

Plastik hissələr üçün istifadə olunan materiallar CEI 60695-11-10 uyğun olaraq V-2 dərəcəli və ya daha yaxşı olmalıdır.

REQ-MEC-0192: KT zond hissələrinin materialı kabel izolyasiyasına malik olmalıdır KT zondlarının materialları ikiqat 300V izolyasiyaya malik olmalıdır.

REQ-MEC-0193: CT probu qadın kabeli

Dişi kontaktlar əlçatan səthdən minimum 1,5 mm (çuxurun maksimum diametri 2 mm) ilə təcrid olunmalıdır.

Kabelin rəngi ağ olmalıdır.

Kabel bir tərəfdən MG3-ə lehimlənir və digər tərəfdə kilidlənə bilən və kodlaşdırıla bilən bir qadın konnektoru olmalıdır.

Kabelin MG3-ün plastik korpusundan keçmək üçün istifadə ediləcək büzməli bir keçid hissəsi olmalıdır.

Kabelin uzunluğu keçid hissəsindən sonra bağlayıcı ilə təxminən 70 mm olmalıdır.

Bu hissənin MLS referansı MLSH-MG3-22 olacaqdır

Finished Product20

Şəkil 18. CT probu qadın kabel nümunəsi

REQ-MEC-0194: CT zond kişi kabeli

Kabelin rəngi ağ olmalıdır.

Kabel bir tərəfdən CT probuna lehimlənir və digər tərəfdə kilidlənə bilən və kodlaşdırıla bilən bir kişi konnektoru olmalıdır.

Kabelin uzunluğu bağlayıcı olmadan 600 mm olmalıdır.

Bu hissənin MLS referansı MLSH-MG3-24 olacaqdır

REQ-MEC-0195: CT zond uzatma kabeli

Kabelin rəngi ağ olmalıdır.

Kabel bir tərəfdən CT probuna lehimlənir və digər tərəfdə kilidlənə bilən və kodlaşdırıla bilən bir kişi konnektoru olmalıdır.

Kabelin uzunluğu bağlayıcı olmadan 3000 mm civarında olmalıdır.

Bu hissənin MLS referansı MLSH-MG3-19 olacaqdır

REQ-MEC-0196: CT sondası referansı

(EMS dizaynı istəndi)

Gələcəkdə CT probunun bir neçə istinadından istifadə edilə bilər.

EMS, CT zondunu və kabelini yığmaq üçün CT prob istehsalçısı ilə məşğul olmağa icazə verilir.

Referans 1 MLSH-MG3-15-dir:

- YHDC istehsalçısından 100A / 50mA CT prob SCT-13

- MLSH-MG3-24 kabeli

Finished Product21

Şəkil 20. CT probu 100A / 50mA MLSH-MG3-15 nümunəsi

10 Elektrik Testləri

Elektrik test sənədləri
İSTİFADƏ TƏSVİRİ
RDOC-TST-1. PRD-0001-MG3 test tezgahı proseduru
RDOC-TST-2. MG3 test tezgahının BOM-0004-BOM faylı
RDOC-TST-3. MG3 test dəzgahının PLD-0008-PLD
RDOC-TST-4. MG3 test tezgahının SCH-0004-SCH dosyası

10.1 PCBA testi

REQ-TST-0010: PCBA testi

(EMS dizaynı istəndi)

Elektron lövhələrin 100% mexaniki montajdan əvvəl sınaqdan keçirilməlidir

Yoxlanacaq minimum funksiyalar bunlardır:

- Ana kartda N / L1 / L2 / L3, ana kart arasında enerji təchizatı izolyasiyası

- 5V, XVA (10.8V - 11.6V), 3.3V (3.25V - 3.35V) və 3.3VISO DC gərginlik dəqiqliyi, ana kart

- Güc olmadığı zaman röle yaxşı açılır, ana kart

- GND və A / B, AR9331 lövhəsi arasında RS485-də izolyasiya

- RS485 konnektorunda, AR9331 kartında A / B arasında 120 ohm müqavimət

- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V və 5V_RS485 DC gərginlik dəqiqliyi, AR9331 lövhəsi

- VDD və VDD2P0 DC gərginlik dəqiqliyi, AR7420 lövhəsi

Ətraflı PCBA test proseduru MLS-ə verilməlidir.

REQ-TST-0011: PCBA testi

(EMS dizaynı istəndi)

İstehsalçı bu testləri etmək üçün bir vasitə istehsal edə bilər.

Alətin tərifi MLS-ə verilməlidir.

Finished Product22

Şəkil 21. PCBA testləri üçün alət nümunəsi

10.2 Hipot testi

REQ-TST-0020: Hipot testi

(EMS dizaynı istəndi)

Cihazların 100% -i yalnız son mexaniki montajdan sonra sınaqdan keçirilməlidir.

Bir məhsul sökülürsə (nümunə kimi yenidən işləmə / təmir üçün) mexaniki yenidən qurulmadan sonra yenidən test etməlidir. Həm Ethernet portunun, həm də RS485-in (birinci tərəf) yüksək gərginlikli izolyasiyaları bütün keçiricilərdə enerji təchizatı (ikinci tərəf) ilə sınaqdan keçirilməlidir.

Beləliklə, bir kabel 19 telə bağlıdır: Ethernet portları və RS485

Digər kabel 4 telə qoşulur: Neytral və 3 faz

EMS, yalnız bir test etmək üçün bütün ötürücülərin eyni kabeldən hər tərəfdən çıxması üçün bir vasitə etməlidir.

DC 3100V gərginliyi tətbiq olunmalıdır. Gərginliyi təyin etmək üçün maksimum 5s, sonra gərginliyi qorumaq üçün minimum 2s.

Cari sızmaya icazə verilmir.

Finished Product23

Şəkil 22. Asan Hipot testindən keçmək üçün kabel aləti

10.3 Performans PLC testi

REQ-TST-0030: Performans PLC testi

(EMS dizaynı istəndi və ya MLS ilə dizayn edildi)

Cihazların 100% -i sınaqdan keçirilməlidir

Məhsul, başqa bir CPL məhsulu ilə PL 7667 ETH fiş şəklində, 300 metrlik bir kabel vasitəsilə əlaqə qurmağı bacarmalıdır (bükülə bilər).

“Plcrate.bat” skripti ilə ölçülən məlumat dərəcəsi 12mps, TX və RX-dən yuxarı olmalıdır.

Asan cütləşmə üçün MAC-i "0013C1000000" və NMK-ni "MyLight NMK" olaraq təyin edən "set_eth.bat" skriptindən istifadə edin.

Bütün testlər, elektrik kabeli montajı da daxil olmaqla maksimum 15 / 30s çəkməlidir.

10.4 Yanma

REQ-TST-0040: Yanma vəziyyəti

(EMS dizaynı istəndi)

Burn-In aşağıdakı kondisionerlərlə elektron lövhələrin 100% -də aparılmalıdır:

- 4h00

- 230V enerji təchizatı

- 45 ° C

- Ethernet limanları şuntlandı

- Eyni zamanda bir neçə məhsul (ən azı 10), eyni elektrik xətti, eyni PLC NMK ilə

REQ-TST-0041: Yanma müayinəsi

- Hər bir saatlıq yoxlama yanıb sönür və röle aktivləşdirilə / söndürülə bilər

10.5 Son montaj testi

REQ-TST-0050: Son montaj testi

(Ən azı bir test skamyası MLS tərəfindən təmin edilir)

Məhsulların 100% -i Son montaj test dəzgahında sınaqdan keçirilməlidir.

Sınaq müddəti optimallaşdırma, avtomatlaşdırma, operatorun təcrübəsi, baş verə biləcək fərqli problemdən sonra (firmware yeniləməsi, bir cihazla əlaqə problemi və ya enerji təchizatı dayanıqlığı) təqribən 2.30 dəqiqə ilə 5 dəqiqə arasında olmalıdır.

Son montaj test tezgahının əsas məqsədi test etməkdir:

- Enerji istehlakı

- Proqram təminatlarının versiyasını yoxlayın və ehtiyac olarsa yeniləyin

- Bir filtr vasitəsilə PLC rabitəsini yoxlayın

- Yoxlama düymələri: Röleler, PLC, Fabrika sıfırlanması

- Ledləri yoxlayın

- RS485 rabitəsini yoxlayın

- Ethernet rabitəsini yoxlayın

- Güc ölçmələri kalibrlərini edin

- Cihazın içərisində konfiqurasiya nömrələrini yazın (MAC ünvanı, Seriya nömrəsi)

- Çatdırılma üçün cihazı konfiqurasiya edin

REQ-TST-0051: Son montaj testi üçün təlimat

RDOC-TST-1 test tezgahı proseduru aşağıdakıları təmin etmək üçün istifadədən əvvəl yaxşı oxunmalı və başa düşülməlidir.

- İstifadəçinin təhlükəsizliyi

- Test tezgahını düzgün istifadə edin

- Test skamyasının performansı

REQ-TST-0052: Son montaj testi Baxım

Test tezgahının istismarı RDOC-TST-1 uyğun olaraq aparılmalıdır.

REQ-TST-0053: Son montaj testi Etiketi

RDOC-TST-1-də göstərildiyi kimi məhsulun üzərinə bir etiket / etiket yapışdırılmalıdır.

Finished Product24

Şəkil 23. Son montaj test etiket nümunəsi

REQ-TST-0054: Son yığılma testi Yerli Məlumat bazası

Yerli kompüterdə saxlanılan bütün qeydlər müntəzəm olaraq Mylight Sistemlərinə göndərilməlidir (ayda ən azı bir dəfə və ya hər partiyada bir dəfə).

REQ-TST-0055: Son montaj testi Uzaqdan məlumat bazası

Sınaq skamyası, qeydləri real vaxt rejimində uzaq bir məlumat bazasına göndərə bilmək üçün internetə qoşulmalıdır. EMS-in tam əməkdaşlığı daxili rabitə şəbəkəsi daxilində bu əlaqəyə imkan vermək istənilir.

REQ-TST-0056: Test tezgahının çoxaldılması

MLS, ehtiyac olduqda FHN-ə bir neçə test dəzgahı göndərə bilər

EMS-in RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 və RDOC-TST-4-ə uyğun olaraq test tezgahının özünü çoxaltmasına da icazə verilir.

EMS hər hansı bir optimallaşdırma etmək istəyirsə, MLS-dən icazə tələb etməlidir.

Yenidən hazırlanmış test skamyaları MLS tərəfindən təsdiqlənməlidir.

10.6 SOC AR9331 proqramlaşdırma

REQ-TST-0060: SOC AR9331 proqramlaşdırma

Cihazın yaddaşı MLS tərəfindən təmin olunmayan universal bir proqramçı ilə yığılmadan əvvəl yandırılmalıdır.

Yandırılacaq proqram təminatı həmişə olmalıdır və hər partiyadan əvvəl MLS tərəfindən təsdiqlənməlidir.

Burada fərdiləşdirmə istənilmir, buna görə bütün cihazlarda burada eyni proqram təminatı var. Kişiselleştirme daha sonra son test dəzgahında ediləcək.

10.7 PLC çipset AR7420 proqramlaşdırma

REQ-TST-0070: PLC AR7420 proqramlaşdırma

Test zamanı PLC çipsetinin aktivləşdirilməsi üçün cihazın yaddaşını yandırma testlərindən əvvəl yandırmaq lazımdır.

PLC çipseti MLS tərəfindən verilən bir proqram vasitəsi ilə proqramlaşdırılmışdır. Yanıb-sönən əməliyyat təxminən 10 saniyə çəkir. Beləliklə, EMS bütün əməliyyat üçün maksimum 30 saniyəni nəzərdən keçirə bilər (Kabel gücü + Ethernet kabeli + Flaş + Kabloyu çıxarın).

Burada fərdiləşdirmə istənilmir, buna görə bütün cihazlarda burada eyni proqram təminatı var. Fərdiləşdirmə (MAC ünvanı və DAK) daha sonra son test dəzgahında ediləcək.

PLC çipset yaddaşı da montajdan əvvəl yandırıla bilər (sınamaq üçün).